Reiki Practitioners in Asia

ADVANCED HEALTH CENTRE
Business Category
Short Business Description
We provide one-to-one therapies, classes and courses which facilitate Physical, Emotional, Mental and Spiritual well-being.
Long Business Description

REIKI Healing is a gentle yet profound energy healing system that offers great support for your well-being, improving the flow of vital energy to the mind, heart and body systems. Blocked, congested and stagnant energies are cleared, and energy is pulsed to depleted or deficient points, to help restore balance and harmony within the client’s energy field, chakras and meridian systems.
Dynamic Pilates are ancient well-being practices that help you to consciously engage in centring the mind, heart, body and spirit.

Business Fax
Advanced Loyal Choice LTD
City/Town
HONG KONG
Aura Healing
Business Name
Business Category
Short Business Description
Centre for Traditional and Modern ReiKi Holistic Healing, Yoga, and Mindfulness Meditation, Madurai. Tamil Nadu, India.
Long Business Description

Lifestyle & Success Coaching for individuals & organizations.
Reiki treatments. Mental, emotional, spiritual stability & balance.

Business Website Address
Business Phone Number
(+91) 9566736952
Business Address
Aura Healing
6/181, Second Floor,
Thirumurugan Colony, 1 st street,
Tirunagar, Madurai, Tamil Nadu,
India. 625006
625006
City/Town
Madurai, Tamil Nadu, India.
EHO – Eros Healing Organization
Business Category
Short Business Description
EHO – Eros Healing Organization là tổ chức phi lợi nhuận vì cộng đồng được thành lập bởi Hoàng Minh – Reiki Master Quốc tế, đồng thời là Admin của group Khoa học tâm linh trên Facebook với hơn 50.000 thành viên. Mong muốn của tổ chức EHO là tạo ra cộng đồng hỗ trợ tất cả mọi người tỉnh thức để trao đi giá trị và nhận về yêu thương.
Long Business Description

EHO – Eros Healing Organization là tổ chức phi lợi nhuận vì cộng đồng được thành lập bởi Hoàng Minh – Reiki Master Quốc tế, đồng thời là Admin của group Khoa học tâm linh trên Facebook với hơn 50.000 thành viên. Mong muốn của tổ chức EHO là tạo ra cộng đồng hỗ trợ tất cả mọi người tỉnh thức để trao đi giá trị và nhận về yêu thương.

Mục tiêu
Giúp tất cả mọi người tiếp cận được những kiến thức về các phương pháp chữa lành và chữa bệnh không dùng thuốc để có thể tự thực hành chữa lành, giúp những người khác tự thực hành chữa lành.

Phương hướng hoạt động
Thông qua các kiến giải khoa học để giải thích các hiện tượng tâm linh, chữa lành, chữa bệnh không dùng thuốc và xua tan đi sự mê tín dị đoan hàng đời nay xung quanh các phương pháp đó.
Truyền tải, lưu trữ và chia sẻ thông tin về tâm linh, khoa học tâm thức thông qua các kênh mạng xã hội, group facebook, youtube, và website chualanh.vn
Tạo dựng một cộng đồng hướng tới những điều tốt đẹp và lan toả được giá trị từng người tới những người khác.
Tổ chức và xây dựng các sự kiện, lớp học,các dự án vì cộng đồng dựa trên sự tài trợ của các nhà hảo tâm, sự đóng góp từ những người tham gia trên cả hai nền tảng trực tuyến(online) và ngoài đời (offline)
Thông qua việc dịch các tài liệu tiếng nước ngoài về các phương pháp chữa lành, chữa bệnh không dùng thuốc qua các phương tiện như : bài viết, sách, video.. EHO muốn truyền tải một góc nhìn khác tới tất cả những người còn hoang mang lo sợ về nó.
Là tổ chức trung gian kết nối các cá nhân, tổ chức hội nhóm tới các khách hàng, người có nhu cầu...
Luôn đặt chữ TÂM lên đầu để hướng tới việc Phụng Sự mọi người!
Vì là nhóm phi lợi nhuận tự phát nên không tránh khỏi sai sót. Nếu có bất kì sai sót nào EHO xin được tiếp thu ý kiến đóng góp và sửa sai tại Email: eros.healerteam@gmail.com.

Xin cảm ơn và trân trọng,
EHO – Eros Healing Organization

Business Website Address
City/Town
Hanoi
Healer Mitali
Business Name
Business Category
Long Business Description

I am a Healer. I heal through Counseling, Reiki, Hypnotherapy, Pranic Healing, Psychoneurobics, Angelic healing, Crystal healing, and therapies.

City/Town
Ahmedabad
Holistic Reiki
Business Name
Business Category
Short Business Description
Animal and Human Being Reiki Practice
Long Business Description

Reiki treatments are provided both to human beings and animals. We do provide home and distance treatments according to the preferences of the client. We are based in Hong Kong

Business Website Address
Business Phone Number
+85298434175
Business Address
2/F, 118 Lo Wai, Pui O Village, Lantau Island
City/Town
Hong Kong
Mai Lien Healing & Wellness founders and practitioners
Business Category
Short Business Description
A true holistic healing and wellness center located in a peaceful corner of the bustling Saigon (Ho Chi MInh city), offer a wide array of energy healing modalities such as Reiki, Tibetian Singing Bowl, Quantum Healing Hypnosis Technique (QHHT), traditional full body massage with acupressure. We also perform metaphysical consultation such as Bazi, Qimen Dunjia. Teaching of Reiki Level 1,2 is also offered regularly at Mai Lien Healing & Wellness Center.
Long Business Description

At Mai Lien Healing & Wellness center, we believe in the infinite and loving Universal Energy for human's highest good.

I practise the following:
(1) Usui Reiki Ryoho: offer sessions to clients and teach students.
(2) Quantum Healing Hypnosis Technique (QHHT)
(3) Crystal Healing.
(4) Crystal Reiki Healing
(5) Holistic Health Coaching including meditation, manifestation, diet coaching, Soul Speak (Body and Mind connection for total well-being)
(6) Metaphysic Consultation including Bazi Life Chart Reading, Qimen Dunjia, Date Selection.

Our facebook page below. Do subscribe to keep up with interesting and insightful content and workshops.
https://www.facebook.com/mailienhealing
www. mailienhealing.com

Mai Lien Healing & Wellness offers:
(1) Reiki healing and teaching
(2) Reiki for animals
(3) Traditional Nepal Singing Bowl.
(4) Traditional Therapeutic Massage (Full body massage with acupressure)
(5) Crystal Healing
(6) Aroma therapy
(7) Group workshop for Singing Bowl and Reiki.
(8) Group outdoor yoga at our rooftop garden
(9) Metaphysics Consultation such as Bazi life chart reading and guidance, Qimen Dunjia Consultation, Date Selection.
(10) Merchandise of gemstones for fengshui and energy boosting

Business Website Address
Business Phone Number
+84 905 431 300
Business Address
126E1 Phan Dang Luu Street, Ward 3, Phu Nhuan District,
70000
City/Town
Ho Chi Minh City, Vietnam
Master Holistic Center
Business Category
Short Business Description
Master Holistic Center (MHH) provides holistic healing. .
Long Business Description

Master Holistic Center (MHH) provides holistic healing and therapies related to Mind-Body-Spirit issues. Reiki healing and meditation are main therapies in addition to Hypnotherapy, EFT and NLP. We also welcome distant energy healing based on appointment.

Besides healing and therapy, we also provide Reiki training of traditional Usui Reiki and Kundalini Reiki. Besides Reiki and Hypnotherapy, Master Adriansyah is also Meditation Coach and Facilitator. So, he will give his best to this esoteric related matters.

Reiki is well-known healing which benefit most of health issues, physically, emotionally and spiritually. It is related to vital Life Force which enhance us to promote well-beings. Reiki has helped thousands up to millions of people in the world. Many problems solved with Reiki among others, migraine, headache, nerve system, stroke, backpain, heart, lungs, kidney, up to increasing body immune system. Besides that, Reiki also helps or support post surgery and emotional issues, such as trauma and depression. Spiritually, Reiki helps people to cleanse his or her subtle energy layers from negative energies.

Business Phone Number
+628153570966
Business Tags
Business Address
Jl Alam Asri 3 Blok J16/10, Vila Dago Pamulang, Benda Baru, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
15433
City/Town
Tangerang Selatan
Everything is Energy
Business Name
Business Category
Short Business Description
Reiki Master . Energy Healer
Long Business Description

I am a Certified Traditional Usui Reiki Practitioner and Member of the International Reiki Organization.
I provide distance healing Reiki sessions for general wellness, contentment, relaxation, promote decreased feelings of stress, fear and anxiety, clearing emotional blocks, addressing physical pain, increasing clarity and addressing issues with life.

City/Town
Selangor, Malaysia
Parthi Prajapati
Business Name
Business Category
Long Business Description

Namaste, I am Parthi,

I am an experienced professional and certified yoga instructor. Born in the land where Ayurveda, the ancient system of life originated, it’s easy to see why I chose and grew up to become a yoga instructor and personal trainer. Needless to say, I have a strong background in Yoga, Pilates, Ayurveda and Panchakarma Therapies, including Reiki.

I have been working as a Yoga instructor for years and have earned multiple certifications such as the Certification in Personal Fitness Trainer from the International Sports Sciences Association (ISSA), Certificate in Yogic Science from the Baba Ambedkar Open University, and Certification in Ayurveda and Panchakarma Therapies from the Indian Institute of Alternative Therapies in India. I am a certified Yoga teacher and am also approved by the Canada Yoga alliance (YACEP & ERYT).

Before my journey into the mind, body and soul aspects of yoga started, I received a Masters in Mass Communication and Journalism from Sikkim Manipal University, India. Knowing that the mind plays an essential role in our physical, psychological and spiritual wellbeing, I further explored other techniques such as Hatha,Ashtanga, and Vinayasa, Reiki, Ayurveda and Pilates. My goal is to help myself and others fight all vulnerabilities and limitations, and strengthen and heal all levels of being, which led me to creating my website, Yogaearth.co. For those who are wondering “why Yoga Earth?” It’s because my is Parthi, which in Hindi means, “Daughter of Earth” which is the inspiration for my website.

For me, yoga is much more than just a passing “fad”. It’s my passion and I aim to inspire my students to help others raise their vibrations through my Vinayasa classes. Through my yoga classes, students can learn proper alignment and deep meditative stretches for strength and flexibility, along with the ability to carry a state of calm both on and off the yoga mat. Through my years of teaching, I’ve been recognized for creating a comfortable and relaxing ambiance. I have been told that my positive attitude and energy lead to well-rounded classes, where my students actually learn and practice yoga.

Yoga has brought about a profound purpose to my life and I’ve embraced this personal journey by thinking of myself as a student still. It’s a pleasure to share my practices and experience with others. Along with yoga, I have a true and undying love for Ayurveda, Pilates and Reiki, and have also integrated the healing properties of Ayurveda into my yoga classes.

With a focus on form and posture correction, I offer mat Pilates classes that are the perfect workout for your core and glutes, and can help students achieve a leaner, more toned physique. Ayurveda is synergistically complimentary with yoga. As a sister tradition of yoga, it offers proven wisdom on living a healthy and balanced lifestyle. I believe I can help you tap into the goodness of Ayurveda and apply it into your life.

Regardless of your age or goals, or if you are a professional or beginner, as your instructor, I create personalized classes meant for your needs. I will give you the tools and techniques to help you become the best version of yourself.

To find the trajectory that is in total alignment with your life path, contact me today.

You can find me on my mat and teaching at the Chamelle Club and spa at Jeddah, Saudi Arabia.

Business Website Address
Business Phone Number
+966547994976
Business Address
CHAMELLE PLAZA ,ALHAMRA DISTRICT,ARAFAT STREET
21411
City/Town
JEDDAH
Business Name
Business Category
Short Business Description
Learn Reiki Level 1, 2 and 3, Reiki healing
Long Business Description

Teach Reiki in Bangkok and offer healing.

Business Address
Bangkok
10110
City/Town
Bangkok